Børnehaven Augusta
legepladsen
legepladsen
legepladsen
sankt Hans 15. Vi legede kongens efterfølger først og sendte så heksen afsted.
Leg på stuen
Velkommen til Børnehaven Augusta

Vi er en kommunal børnehave centralt beliggende i Augustenborg by, som er normeret til 32 børn i alderen 2.9 år til 6 år Vi er aldersopdelt og fordelt på 2 stuer for børnehavenbørn. Den 3. stue er der fælles legestue for vores dagplejere og gæstefunktion for samtlige dagplejebørn i Augustenborg området.
  • Mariehønestuen: 2.9 år til ca. 4 år.
  • Dragestuen: Fra ca. 4 år til barnet starter i skole.
  • Kyllingestuen. dagplejebørn 0-2,9 år
Vi har en rigtig dejlig og stor legeplads med mange forskellige tilbud til leg.
Hvor barnet kan udfolde sig fysisk og mulighed for, at indgå i interaktion med de andre børn og dermed skabe leg, der bliver omsat til læring og erfaring hos det enkelte barn. Børn på legepladsen i Augusta
Velkommen til Børnehaven Augusta's hjemmeside. 

Håber I bliver inspireret og får lyst til at komme forbi på et besøg, så vi kan vise jer Augusta.

På gensyn!