Børnehaven Augusta
 

Børnehaven Augusta - Et pædagogisk fællesskab

Om Augusta

Vi er en kommunal børnehave centralt beliggende i Augustenborg by, som er normeret til 32 børn i alderen 2.9 år til 6 år Vi er aldersopdelt og fordelt på 2 stuer. Den 3. stue fungerer som legstue for vores dagplejere og deres dagplejebørn og yderligere som gæstefunktion for samtlige dagplejebørnene i Augustenborg området
  • Mariehønestuen: 2.9 år til ca. 4 år.
  • Dragestuen: Fra ca. 4 år til barnet starter i skole.
  • Kyllingestuen. Dagplejebørn 0-2,9 år
Vi har en rigtig dejlig og stor legeplads med mange forskellige tilbud til leg. 
Hvor barnet kan udfolde sig fysisk og mulighed for, at indgå i interaktion med de andre børn og dermed skabe leg, der bliver omsat til læring og erfaring hos det enkelte barn. 

Vi arbejder med læreplaner og vores særlige pædagogiske indsats og fokus er sprog og motorik, som i dagligdagen vil kunne ses i de aktiviteter vi har sammen med børnene.